İç Kontrol Bilgilendirme Toplantısı
06 Haziran 2022

Genel Müdürlüğümüz İç Kontrol ve Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında Daire Başkanlıklarımıza ilişkin süreç analizi faaliyetleri tamamlanmış olup, Risk Değerlendirme aşamasına geçilmiştir.

Risk değerlendirme çalışmalarının tüm birimlerde başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile 07.09.2018 tarihinde Risk Değerlendirme, Hassas Görevler ve Rapor Döküm Formu ile ilgili “İç Kontrol Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir. Daire Başkanı Aziz KÜÇÜK koordinasyonunda Bakanlık İç Kontrol Birim Sorumlusu Tülay ÇECE tarafından katılımcılara bilgilendirme yapılmıştır.

  • ic_kontrol_3.jpg
  • ic_kontrol_2.jpg
  • ic_kontrol.jpg