4924 Sayılı Kanun Uyarınca Görev Yapan Sözleşmeli Personel İçin Sağlık Tesisi Rollerine Göre Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosu
30 Aralık 2022

4924 Sayılı Kanun’a Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri İle Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esasları konulu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2022 tarihli ve E-37106781-907.04 sayılı 81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) dağıtımlı yazısı ile 4924 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri İle Sözleşme Yenilemesine İlişkin Usul ve Esaslar konulu Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2022 tarihli ve E-49022165-010.014.1680 sayılı makam oluruna istinaden hazırlanan “4924 Sayılı Kanun Uyarınca Görev Yapan Sözleşmeli Personel İçin Sağlık Tesisi Rollerine Göre Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosu” ektedir.


4924 Sayılı Kanun Uyarınca Görev Yapan Sözleşmeli Personel İçin Sağlık Tesisi Rollerine Göre Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosu.pdf