2018 Yılı Faaliyet ve Haberler

06 Haziran 2022
İzmir Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir
Kocaeli Şehir Hastanesi Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Çalışması
Erzurum İlinde Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars İllerinin Katılımı İle "Evde Sağlık, Palyatif Bakım ve Ruh Sağlığı Hizmetleri" Toplantısı
Erzurum İlinde 2018 Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars illeri "İletişim ve Tanıtım Birimleri Genel Bilgilendirme" Toplantısı‬
Erzurum İlinde Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars İllerinin Katılımı İle 13 Eylül 2018 Tarihinde, İlaç, Tıbbi Sarf ve Tıbbi Cihaz Verimlilik Analizi Toplantısı Yapıldı
Erzurum ilinde, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Erzincan illeri "Sağlık Bakım Hizmetleri Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.
Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars illeri "Acil Sağlık Hizmetleri Analizleri Genel Bilgilendirme" Toplantısı‬
Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars illeri Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı Değerlendirme Toplantısı
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Medikal, Biyomedikal ve Ayniyat Taşınır Depolama Alanlarıyla İlgili Toplantı Yapıldı
Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde 11.09.2018 Tarihinde Simülasyon Destekli Tıp Eğitimi Projesi Toplantısı Yapıldı
İşaret Dili Eğitimleri Başlıyor
SGK Kesintileri Değerlendirme Toplantısı
İç Kontrol Bilgilendirme Toplantısı
24. ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimi