2018 Yılı Faaliyet ve Haberler

06 Haziran 2022
Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yerinde Değerlendirme ve Planlama Çalışmaları
Bolu, Kastamonu, Karabük, Bartın, Düzce, Sakarya ve Zonguldak İlleri Acil Sağlık Hizmetleri Analizleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.
Bolu, Sakarya, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Düzce İlleri Sağlık Bakım Hizmetleri Çalıştayı Gerçekleştirildi
ADSM/ADSH Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Edirne İlinde Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İllerinin Katılımı İle 20 Eylül 2018 Tarihinde, İlaç, Tıbbi Sarf ve Tıbbi Cihaz Verimlilik Analizi Toplantısı Gerçekleştirildi
Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli İlleri Sağlık Bakım Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İlleri Sağlık Tesisleri İletişim ve Tanıtım Birimleri Genel Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Edirne İlinde Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ İllerinin Katılımı İle Hasta Hakları, Tıbbi Sosyal Hizmetler ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir
Edirne İlinde Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ İllerinin Katılımı İle Acil Sağlık Hizmetleri Analizleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bir Yaşında
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ruh Sağlığı Birimi Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları
17 Eylül 2018 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Balıkesir, Manisa illerinin katılımı ile MHRS Değerlendirme toplantısı Yapıldı.
İzmir İlinde Balıkesir, İzmir ve Manisa İllerinin Katılımı İle 17 Eylül 2018 Tarihinde, İlaç, Tıbbi Sarf ve Tıbbi Cihaz Verimlilik Analizi Toplantısı Yapıldı
İzmir İlinde Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
İzmir ,Manisa,Balıkesir İlleri Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir