Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
  • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
  • Devir Alınan Askeri Sağlık Tesisleri İle İlgili Koordinasyon Toplantısı
  • Yetki Devri Hakkında
  • Yönerge Değişikliği Hakkında Duyuru
  • Görev Birleştirme
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
  • Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne İlişkin Genelge
  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.