Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemeler Toplantısı

08.03.2017 tarihinde Bakanlığımız ve Kurumunuz arasında “Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemelerin Ödemelerine İlişkin Protokol” imzalanmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak sürecin yönetimi amacıyla farklı tarihlerde gerçekleştirilen çalıştay ve toplantılarda söz konusu cihazların Türkiye Kamu Hastaneleri tarafından hizmet alımı şeklinde tedarik edilmesinin uygunluğu konusunda mutabık kalınmıştır.

 

Kurumumuz tarafından söz konusu tıbbi cihaz ve malzemelerin hizmet alımı ile teminine yönelik teknik şartname ve izlenilecek süreç ile ilgili olarak 11.07.2017 tarihinde toplantı gerçekleştirilmiştir. 


Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemelerin Ödemelerine İlişkin Protokol kapsamında söz konusu tıbbi cihaz ve malzemelerin hizmet alımı ve diğer iade kapsamındaki cihazların devir alınması ile ilgili olarak 17 Ağustos 2017 tarihinde Kurumumuzda karar toplantısı yapılmıştır.


Protokolde ve taslak şartnamede yer alan hususların netleştirilmesi ve kapsam konusunda uzlaşma sağlanabilmesi için 13 Kasım 2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde değerlendirme toplantısı yapılmıştır.