Hizmet Alımı Kapsamındaki İşçilere Yönelik İş ve İşlemler

Olağan Üstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Teşkilat Yapımızdaki Değişiklik ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkındaki Yönerge ile Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz Arasında Hazırlanan Mutabakat Metni Gereğince;

"Hizmet Alımı Kapsamındaki İşçilere Yönelik İş ve İşlemler"  Daire Başkanlığımızca Yürütülmektedir.