Çkys Bilgi Sisteminde Ana Binaya Eklenmesi Gereken Bitişik Bina Veya Ek Binaların Listesi (Ek-3)

3.Genel Sekreterliklerce ÇKYS taşınmaz bilgi sistemine girilen bilgiler kontrol edilmiş olup, Ana binaya eklenmesi gereken Bitişik bina veya Ek binaların listesi  hazırlanmıştır. Listenin kontrol edilip ÇKYS sistemine işlenmesi ve ayrıca yapılan işlemlerin notu hazırlanan tabloya işlenerek tekrar kontrol için mail ortamına gönderilmesi gerekmektedir.

  1. İlgili Dosyalar