Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 14/B maddesi ile kurulan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü' nün hizmet birimlerinin oluşturulmasına ilişkin olarak hazırlanan, "Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge" taslağı Bakanlık Makamı'nın 29/09/2017 tarihli ve 24204 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuş idi.

Bilahare, "Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" Bakanlık Makamı'nın 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuş olup, anılan değişiklikler ilişikte sunulmuştur.


Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş
  1. İlgili Dosyalar