Devir Alınan Askeri Sağlık Tesisleri İle İlgili Koordinasyon Toplantısı

Bilindiği üzere, 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkındaki Kanunun 106 ncı maddesi ile Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Bakanlığımıza devredilmiştir.

09 Kasım 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlarının katılımıyla Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda Güvenlik Güçlerinin ihtiyaç duyduğu/duyacağı sağlık hizmetlerinin yürütülmesine yönelik iş ve işlemlerde herhangi bir gecikmeye yol açılmaması bakımından Bakanlığımız ilgili hizmet birimlerinin tek elden koordine edilmesi yönünde karar alınmış ve bu husustaki gerekli çalışmanın Genel Müdürlüğümüzce yürütülmesi talimatlandırılmıştır.

Bu çerçevede;

a) Sağlık Bakanlığı Tarafından Güvenlik Güçlerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Usûl ve Esaslar,

b) Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Hizmetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü,

c) Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Arasında Eğitim İşbirliği Protokolü,

ç) Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Arasında Lojistik İşbirliği Protokolü ve Ekleri,

d) Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Hizmetleri İşbirliği Protokolü ve Ekleri,

İle ilgili olarak nihaî şekli verilmek ve en geç 25/11/2017 tarihinde yetkili Makamların imzasına sunulmak üzere 21/22/23 Kasım 2017 tarihlerinde aşağıda belirtilen yer ve saatte Bakanlığımız hizmet birimleri, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile toplantı düzenlenecektir.

 

TOPLANTI YERİ:

Sağlık Bakanlığı Hizmet Binası, Üniversiteler Mh.

6001. Cadde, No:3 Zemin Kat Toplantı Salonu

Bilkent/Çankaya/ANKARA

TOPLANTI SAATİ:

10.00-17.30 saatleri arası.

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş