Tıbbi Sosyal Hizmetler Birimi

  1. Sağlık çalışanlarının ve sağlık tesislerine başvuran hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamalarının geliştirilmesi, planlanması, uygulanması ve koordinasyonunu sağlamak.
  2. Dezavantajlı grupların (Kimsesiz, engelli, yoksul, yaşlı, aile içi şiddet mağduru, kronik, ruh sağlığı bozulmuş, alkol ve madde bağımlısı, il dışından gelen, ihmal ve istismara uğramış, sosyal dışlanmaya maruz kalmış hastalar vb.) psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözülmesi ve takibi amacıyla klinik sosyal hizmet uygulamalarını geliştirmek, uzmanlaşmaya yönelik süpervizörlük uygulamalarını yaygınlaştırmak,

  1. İlgili Dosyalar