Hasta Hakları Birimi

  • Sağlık tesislerinde hasta memnuniyeti ve güvenliği esas alınarak, hasta hakları ve güvenliği uygulamalarının mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
  •  Sağlık çalışanlarının yüksek kalitede hizmet verebilmesi, hasta ve yakınlarının sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanması için hasta hakları konusunda  eğitimler düzenlemek,
  • Hasta memnuniyeti ve hasta güvenliği alanında risk analizi çalışmalarını yürütmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Sağlık tesislerinde hasta hakları ve güvenliği uygulamalarını sistematik olarak değerlendirmek, bunun için gerekli istatistik ve kayıt sistemlerini geliştirmek.

  1. İlgili Dosyalar