Tsk Raporları Toplantısı

Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN yönetiminde, Daire Başkanlığımız çalışanları, Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı çalışanları, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı çalışanı, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı katılımcıları ile yapılan toplantıda; TSK Raporları hakkında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşülmüş olup, bu doğrultuda çalıştay ve eğitim yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılması planlanan çalıştay ve eğitimin ilk aşamasında Mart ayı içerisinde, Ankara İlinde, Sağlık Kurul Başkanlarına yönelik yapılmasına karar verilmiş olup, yer ve tarih bilgileri dağıtımlı yazı ile bildirilecektir.  İkinci aşamasında ise, İl Sağlık Müdürlüğüne ve Sağlık Kurul Sorumlularına yönelik eğitim yapılması planlanmaktadır.

İrtibat;

Canan KAHRAMAN: 565 06 65

Aynur CESUR: 565 08 43