Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
  • Engelli Sağlık Kurulu ve TSK Sağlık Kurulu Raporlarına Yönelik Planlanan Eğitim Toplantısı
  • Şehir Hastanelerinde Çalışma Alanlarının Personelin Çalışma Motivasyonuna ve Mevzuata Uygunluğunun Değerlendirilmesi Toplantısı
  • Elazığ Şehir Hastanesi Açılış Öncesi Değerlendirme Çalışması
  • Eskişehir Şehir Hastanesi Açılış Öncesi Yerinde Değerlendirme ve Planlama Çalışmaları
  • Özellikli Sağlık Hizmetleri Modülüne Engelli ve TSK Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Tesisleri Eklenmiştir
  • Hasta Hakları, Çalışan Hakları ve Güvenliği ve Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri Isparta, Afyonkarahisar ve Antalya İlleri Değerlendirme Toplantısı
  • Hasta Hakları, Çalışan Hakları ve Tıbbi-Sosyal Hizmet Uygulamaları Hakkında Genel Değerlendirme Toplantısı
  • Hasta,Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı Bilkent Şehir Hastanesi Değerlendirme Çalışmaları
  • Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Değerlendirme ve Planlama Çalışmaları
  • Mersin Şehir Hastanesi Hasta Hakları, Çalışan Hakları ve Güvenliği ve Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri Değerlendirmesi
  • Şehir Hastaneleri Çalışan Hakları ve Güvenliği, Hasta Hakları ve Tıbbi-Sosyal Hizmet Birimleri İşleyiş Çalıştayı Gerçekleştirilmiştir
  • Şehir Hastaneleri Çalışan Hakları ve Güvenliği, Hasta Hakları ve Tıbbi-Sosyal Hizmet Birimleri İşleyiş Çalıştayı
  • Askeri Öğrenci Adaylarına Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları Toplantısı
  • Engelli Sağlık Kurulu Raporları İle TSK Sağlık Raporları İş ve İşlemleri
  • Hasta Hakları, Çalışan Hakları ve Güvenliği ve Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri Aydın, İzmir ve Manisa İlleri Değerlendirme Toplantısı
  • Adana ve Mersin İllerinde Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri Hasta Hakları, Çalışan Hakları ve Güvenliği, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri Adana Şehir Hastanesinde
  • Ankara İli Hasta Hakları, Çalışan Hakları ve Güvenliği, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde
  • Hasta Hakları Değerlendirme Toplantısı
  • TSK Sağlık Raporları İşlemleri
  • Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi
  • Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri
  • İyi Uygulama Örneği
  • 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

  Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı

  Kamu Hastaneleri Başkanlıklarında Birimlerin Kurulması

  Kamu Hastaneleri Başkanlıklarında Birimlerin Kurulması

  TSK Sağlık Raporları İşlemleri

  TSK Sağlık Raporları İşlemleri

  Sözleşmeli Er Temini Sağlık Raporu İşlemleri

  Sözleşmeli Er Temini Sağlık Raporu İşlemleri

  Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri

  Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin İşleyişi

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastane Listesi

  Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastane Listesi

  Faaliyetlerimiz

  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.