Tahakkuk İşlemleri Birimi

Görevlerimiz:

1) Genel Müdürlüğün mali ve idari ödemeleri hakkındaki yazışmaları yapmak,

2) Tahakkuk ile ilgili hukuk ve mevzuat işleri hakkında yazışmaları yapmak

3) Tahakkuk edilecek belgelerin incelenmesi, gerekli evrakların düzenlenmesi, ödenmesi için Ödeme Emri Belgesi veya Muhasebe İşlem Fişi’ne bağlanması işlerini yapmak,

4) Klinik komisyon ödemeleri için gerekli evrakların düzenlenmesi, incelenmesi ve ödenmesi işlerini yapmak

5) Genel Müdürlük personellerine görevlendirmelerinde avans ve yolluk ödemesi yapmak,

6) Genel Müdürlük personellerinin görevlendirmelerine ait ulaşım giderleri için firmalara ödeme yapmak,

7) Temsili, Ağırlama Giderleri için firmalara ait evraklarının incelenip düzenlenmesi ve ödemeye bağlanması işlerini yapmak görev ve sorumlulukları arasındadır.

İletişim          Ahmet BAL                   0 312 565 08 61

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş