Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
  • Ek Ödeme Bordro Sistemi Son Kullanıcı Eğitimi Devam Ediyor
  • Ek Ödeme Bordro Sistemi Son Kullanıcı Eğitimi Başladı
  • Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Performans Çalıştayı
  • Şehir Hastaneleri Açılış Sonrası Döneminde İşletme Yönetimi Çalıştayı
  • Ek Ödeme Bordro Sistemi Pilot Çalıştayı
  • 663 Sayılı Khk Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Yönergesi
  • Tıbbi Işlemler Yönergesi'ne Ilişkin Değişiklik
  • Hizmete Yeni Açılan Sağlık Tesislerinde Ek Ödeme Hesaplama hakkında
  • Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği ve Tıbbi İşlemler Yönergesine İlişkin Duyuru
  • Birim Performans Katsayısının Uygulanmamasına İlişkin Mahkeme Kararı hk.
  • Mesai Dışı Çalışma Aktif Gün Katsayısı
  • 18. Üniversite Hastaneleri Birliği Toplantısı
  • Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı
  • 3.Dönem Toplu Sözleşmenin Ek Ödeme Hükümlerinin Uygulanması
  • Mesai Dışı Çalışma İle İlgili Genel Yazı.
  • GENEL YAZI Dağıtılacak Ek Ödemenin Belirlenmesine Dair Kanun Değişikliği Hakkında
  • Genel Yazı_ Aylık Gelir ve Dağıtılacak Ek Ödeme Hakkında
  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.