Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge ve Eklerinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Hakkında Yönerge ve  eklerinde değişiklik yapılmıştır. 04.04.2017 tarihli ve 31057445-020-110 sayılı  Makam Onayı ile yayımlanan Yönerge ve ekinde yer alan yerinde değerlendirme soru listeleri aşağıdadır.

 

  1. İlgili Dosyalar