Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı Koordinasyonunda Yapılan Şehir Hastaneleri Yerinde Değerlendirme Toplantısı

Genel Müdür Yardımcılığımız Başkanlığında Şehir Hastaneleri Daire Başkanlığı,Finans Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanlığı ve Sağlıkta Kalite ve  Akreditasyon Daire Başkanlığının katılımı ile  Şehir Hastanelerine yapılan  Yerinde Değerlendirme sonucu oluşan rapora istinaden değerlendirme toplantısı yapılmıştır.