Verimlilik Karne Gösterge Geliştirme Birimi

Verimlilik Karne Gösterge Geliştirme Birimi

1. Verimlilik karne uygulamasında kullanılmak üzere göstergelerin belirlenmesi ve geliştirilmesi,

2. Sağlık sisteminde verimlilik değerlendirmesi hakkında uluslararası standartların araştırılması

3. Verimlilik değerlendirmesine ilişkin güncel uygulamaların takip edilmesi,

4. Karne göstergelerine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi,

5. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak hukuksal düzenleyici işlemlerin (Yönetmelik, Yönerge vb.) hazırlanması ve duyurulması.