Verimlilik Karne Analiz Birimi

Verimlilik Karne Analiz Birimi

1. Sağlık tesisi yöneticilerinin kaynak kullanımı ve hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek üzere verimlilik karnesinin hesaplanması,

2. Karne hesaplamalarında kullanılmak üzere ilgili verilerin toplanması,

3. Analiz çalışmalarının yürütülmesi, raporlanması,

4. Karne hesaplamalarında kullanılmak üzere hastane hizmet sınıflarının hesaplanması