Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
  • Hizmet Alımı Kapsamındaki İşçilere Yönelik İş ve İşlemler
  • Mücbir Sebep Nedeniyle Sözleşme Feshi
  • Yerli Malı Teklif Eden Istekliler Lehine %15 Oranında Fiyat Avantajı Uygulanması
  • Doğrudan Temin Alımları Klavuzu
  • Kamu İhale Mevzuatı Kitapçığı

  Tedarik Yöntemleri ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı

  Güncel İhaleler

  Genel Müdürlüğümüzce Yapılan Merkezi Alımlar

  Protokoller

  Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı arasında Hizmet Protokolü imzalanmıştır.

  Satın Alma Formları

  İhtiyaç Talep Formu ve Kaşe Talep Formu

  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Mal/Malzeme Tesliminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  Merkezi Tıbbi Cihaz Listesi

  Merkezi Tıbbi Cihazlar Listesi

  Merkezi Tıbbi Cihaz Geri Bildirim Uygulaması

  Merkezi Tıbbi Cihaz Geri Bildirim Uygulaması

  Sanayi İşbirliği Programı (Sip)

  Sanayi İşbirliği Protokolüne İlişkin Dokümanlar

  Yerli Malı Fiyat Avantajı Modülü

  Yerli Malı Fiyat Avantajı Hakkında Genel Yazı

  Saymanlık Bilgileri

  Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Genel Bütçe) ve Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü (Döner Sermaye)

  Ticari Alan Kiralamaları

  Ticari Alan Kiralamaları İle İlgili Dökümanlar

  Genel Düzenlemeler

  Daire Başkanlığımızın Konu Alanı İle İlgili Genel Yazılar ve Düzenlemeler

  Sağlık Haftaları ve Tedarik

  Sağlık Haftaları Nedeniyle Tıbbi Malzeme Tedariğine İlişkin Düzenlemeler

  Eğitim Sunumları

  Daire Başkanlığımızın Konu Alanı İle İlgili Eğitim Sunumları

  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.