2018 Yılı Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Görüşmeleri

Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı Bütçesi 17 Aralık 2017 tarihinde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Görüşmelerinde kabul edilmiştir.