Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
  • Verimlilik Yazılımı Değerlendirme Toplantısı
  • Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerinde İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları
  • Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında Götürü Bedel Sağlık Hizmeti Protokolü
  • Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Çalıştayı
  • Gazze Türk - Filistin Dostluk Hastanesi Ziyareti
  • Strateji Geliştirme Balkanlığı İle Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün Mali Konularda İş Paylaşımı Hakkında
  • Ödeme Dosyası Kontrol ve Aranacak Belgeler
  • Sayıştay 2016 Yılı Denetim Raporu
  • Tdms Kullanım Klavuzu

  Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Dairesi Başkanlığı

  Tdms Şifresi İçin Gerekli Evraklar

  TDMS ŞİFRESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR(FİRMA)

  Tdms Kullanım Klavuzu

  TDMS KULLANIM KLAVUZU

  Sgk Kesinti Listeleri

  Sosyal Güvenlik Kurumu Kesinti Listeleri

  KİK Başvuru Formu

  %10 Talep Formu (Ek-O.2 Formu)

  Yabancı Uyruklu Hasta Tahsis ve Talep Sistemleri

  Ödenek Taahhüt, Talep Sistemi, Tahsis ve Yatırım Taahhütleri

  Ödeme Dosyası Kontrol ve Aranacak Belgeler

  Ödeme Dosyası Kontrol ve Aranacak Belgeler, İş Akış Şeması

  Yatırım Taahütleri

  Yatırım Taahhütleri

  Genel Düzenlemeler

  Daire Başkanlığımızın Konu Alanı İle İlgili Genel Yazılar ve Düzenlemeler

  Strateji Geliştirme Başkanlığının Duyuruları

  Bütçe ve Muhasebe İşlemleri İle İlgili Duyurular

  Eğitim Sunumları

  Muhasebe, Bütçe, Mevzuat, Kaynak Planlama, TDMS, Analitik Bütçe Eğitim Sunumları

  Sıkça Sorulan Sorular

  Sıkça Sorulan Sorular

  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.