Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

 Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı

Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Analiz Daire Başkanlığı

Tedarik Yöntemleri ve Satınalma Daire Başkanlığı

 Ek Ödeme Daire Başkanlığı

Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı

İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı

Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı

Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığı

Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanlığı

Sağlık Tesisleri Daire Başkanlığı

Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Daire Başkanlığı

Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Daire Başkanlığı

İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanlığı