T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığı  

T.C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mevzuat İşleri Daire Başkanlığı  

T.C. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı  

T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organ, Doku ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı  

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı  

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tanı İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı (TİG)

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı  

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı  

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı  

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı