Diğer Paydaşlar

T.C. Maliye Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

T.C. Resmi Gazete

T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurt Dışı işçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BUMKO)

Kamu İhale Kurumu (KİK Fiyat Sorgulama)

Türk Eczacıları Birliği

Türk Diş Hekimleri Birliği

Türk Tabipleri Birliği

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekli Sandığı Vakfı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı

Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı

İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı