Sanayi İş Birliği Programı (Sip) Deperlendirme Toplantısı

29.11.2017 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Sanayi İş Birliği Programı (SİP) Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Sanayi İş Birliği Programı (SİP) Hakkında Bilgilendirme Sunumu Yapılmıştır.

Toplantıya Genel Müdür Yardımcımız Selim BENER, Genel Müdür Yardımcılığımıza Bağlı Daire Başkanları, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanı Züfer ARSLAN ile Daire Başkanlığı Personelleri katılmıştır.