Sayıstay Taslak Düzenlilik Denetim Raporu Değerlendirme Toplantısı

6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer yasal düzenlemeler kapsamında Kurumumuzun "2016 yılı Düzenlilik Denetimi sonucunda hazırlanan 2016 yılı Taslak Düzenlilik Denetim Raporuna" ilişkin olarak  19.07.2017 tarihinde Kurumumuz Turkuaz Toplantı Salonunda Kurum Başkanımızın da katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Toplantıda, 2016 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu Denetim Bulguları ve buna ilişkin görüş ve önerilerimiz üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.