Epidermolizis Büllosa Toplantısı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 18 Temmuz 2017 tarihinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Epidermolizis Büllosa hastalığının tanı, tedavi ve takip algoritmasının değerlendirilmesi ve bu süreçlerde yaşanılan problemlerin çözümüne yönelik ilgili dernek temsilcilerinin, hasta yakınlarının, ilgili uzman kişi ve kuruluşların katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Kurumumuz adına Finansal Analiz Daire Başkanı Selim Bener, Tedarik Yöntemleri ve Düzenleme Daire Başkanı Musa Korkut, Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanı Dr. Abdullah Şeker ve Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Hüdaverdi Kul katılmıştır.