Kurumsal

 

-TKHK’na bağlı sağlık tesislerinde yürütülmekte olan acil sağlık hizmet esaslarına dair mevzuat çalışmalarını yürütmek veya yapılan çalışmalara iştirak etmek, bu kapsamda ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak.

-TKHK’na bağlı sağlık tesislerinin hizmet rolüne uygun olan acil servis seviye planlanma çalışmaları ile tescil işlemlerini takip etmek, planlanmış seviyeye uygun şekilde tescil gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.

-TKHK bünyesinde kriz merkezi oluşturmak, bu merkezin çalışma usul ve esaslarını planlamak ve bu kapsamda bakanlığımız ilgili birimleri ile koordinasyon sağlamak.

-THSK’nca talep edilen Ulusal Kaza Yaralanma Veri Tabanı (UKAY) verilerinin toplanmasının takibi ve veri giriş elemanları için gereken eğitim ve gerek duyulan diğer hususlarda koordinasyon sağlamak.

-Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer ve endüstriyel (KBRN-E) olaylarından etkilenen kişilerin tedavileri için gereken işlemleri gerçekleştirmek, bu amaçla referans hastaneler belirlemek, KBRN olayları için farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri düzenlemek ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

-TKHK’na bağlı sağlık tesislerinde sunulan acil sağlık hizmetlerine ilişkin soru önergeleri, BİMER, SABİM, SBN ve şahıs dilekçeleri vb. hususları değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.

-TKHK’na bağlı sağlık tesislerinde bulunan acil servis personeli istihdamına yönelik planlama ve çalışmaları ile acil servis personel eğitimi hususlarında ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak.

-TKHK başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.