Dış İlişkiler Birimi

1- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşların Kurumumuzdan talep ettiği veri ve bilgileri Kurumumuzun ilgili birimlerinden derleyerek bu kuruluşlara iletilmesi için Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne göndermek.

 

2- Uluslararası kuruluşların düzenlediği kurs, toplantı ve çalıştay gibi aktiviteleri Kurumumuzun ilgili birimlerine iletmek. Katılım talep edilenlere katılım sağlamak.

 

3- Uluslararası kuruluşların ülkemize tahsis ettiği burs ve ödüller konusunda Kurumumuzun ilgili birimlerini bilgilendirmek. Bu burs ve ödüllere başvuru olduğu takdirde başvuruları ilgili kuruluşlara iletmek.

 

4- İkili ilişkiler kapsamında ülkemiz ile diğer ülkeler arasında düzenlenen toplantılara (Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantıları, Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantıları, vb.) talep edildiği takdirde görüş ve öneri bildirmek. Toplantı sonrası imzalanan protokol ve mutabakat zaptlarını Kurumumuz birimlerine iletmek.

 

5- Diğer ülkelerden Kurumumuzu ziyaret edecek heyetlerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

 

6- Ülkemizin uluslararası yardım kapsamında diğer ülkelere sağladığı teknik desteklerle ilgili yurtdışına personel görevlendirmeleriyle ilgili işlemleri yapmak.

 

7- Ülkemizin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri kapsamında Kurumumuzdan talep edilen veri ve bilgileri sağlamak.