Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında

 

   Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde çalışmakta olan tabip ve uzman tabiplerin acil servislerde ifa ettikleri görevler sebebiyle, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasının korumasından faydalanıp faydalanamayacakları hususunda hasıl olan tereddüt üzerine konu incelenmiş ve aşağıdaki hususlarda teşkilatımızın bilgilendirilmesinde fayda mülahaza edilmiştir. Şöyle ki;

  1. İlgili Dosyalar