SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

Kanun Numarası : 3359     Kabul Tarihi : 7/5/1987

  Amaç :

 Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sağlık hizmetleriyle ilgili temel esasları düzenlemektir.

 Kapsam

 Madde 2 – Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk 

tüzelkişilerini ve gerçek kişileri kapsar. 

 Temel Esaslar 

Madde 3 – Sağlık hizmetleriyle ilgili temel esaslar şunlardır

Devamı İçin Tıklayınız...

  1. İlgili Dosyalar