Ek 1 2 3 6 7 9

  * İlçe hastaneleri bünyesinde, acil poliklinik muayene,tetkik ve ilk tıbbi müdahalenin yapıldığı, stabilizasyon sağlandıktan sonra gerektiğinde tedavinin sağlanabileceği sağlık tesislerine sevk yapılan, en az bir odadan oluşan acil sağlık birimleri olarak yapılandırılır.

  *Acil sağlık hizmeti yoğunluğu bulunmayan dal hastanelerinde, hastanenin faaliyet alanının gerektirdiği branşlarda acil sağlık hizmeti vermek üzere ve ayrıca ihtiyaç halinde sağlık tesisi içinde ya da dışında oluşabilecek acil ve beklenmedik durumlar için ilk müdahale ve stabilizasyonu sağlayabilecek şekilde en az bir odadan oluşur.    

 

Devam için tıklayınız...

  1. İlgili Dosyalar