Uluslararası Kbrn Kongresi ve Tıbbi Kbrn Farkındalık Eğitimi

           

        05-07 Aralık 2017 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen Uluslararası KBRN Kongresine KBRN Bölge Koordinatörlerimiz ve sınır illerimizden 70 kişilik bir ekibin katılımı sağlandı. Kongre akabinde Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 08-09 Aralık 2017 tarihlerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Enstitüsü KBRN Ana Bilim Dalı Akademisyenlerin desteği ile  KBRN Numune Alma Eğitimi düzenlendi.