Acil Servisler Takip Birimi

.

    TKHK’na bağlı sağlık tesislerinde yürütülmekte olan acil sağlık hizmet esaslarına dair mevzuat çalışmalarını yürütmek veya yapılan çalışmalara iştirak etmek, bu kapsamda ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak.

   TKHK’na bağlı sağlık tesislerinin hizmet rolüne uygun olan acil servis seviye planlanma çalışmaları ile tescil işlemlerini takip etmek, planlanmış seviyeye uygun şekilde tescil gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.

   THSK’nca talep edilen Ulusal Kaza Yaralanma Veri Tabanı (UKAY) verilerinin toplanmasının takibi ve veri giriş elemanları için gereken eğitim ve gerek duyulan diğer hususlarda koordinasyon sağlamak.