2018 Yılı Merkezi Alım Tıbbi Cihaz Talep Sistemi

2018 yılı merkezi alım kapsamında yapılacak çalışmalarda, kaynakların verimli kullanılarak sağlık hizmetlerinin etkin, kaliteli, erişilebilir ve hakkaniyetli sunumu için; Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinin merkezi izne tabi tutulan 32 (otuz iki)  kalem 47 (kırk yedi) tip tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş listesinde yer alan ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi amacıyla, Tıbbi Cihaz Talep Sistemi 30.11.2017 tarih ile 11.12.2017 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerinin talep girişlerine açılmış olup, 11.12.2017 tarihinden sonra sistem kapatılacağından dolayı bu süre zarfında talep girişlerinin tamamlanması gerekmektedir. Konu ile ilgili 81 İl Sağlık Müdürlüğüne iletilen 30.11.2017 tarih ve E.2629 sayılı yazımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, sağlık tesislerinin hizmet rolüne göre talep edebilecekleri tıbbi cihaz listesine ulaşmak için tıklayınız.

Merkezi Alım Planlama Birimi

İrtibat: 0312 565 0180

  1. İlgili Dosyalar