Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
  • Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı 26.07.2018
  • Yatırımların Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Toplantısı
  • Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı
  • Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı
  • Yatırımların Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Toplantısı-11.05.2018
  • Yatırımların Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Toplantısı-10.05.2018
  • Tıbbi Cihaz Talepleri İçin İhtiyaç Tespit Komisyonu Kararı Gönderilmesi
  • 2018/13 Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi
  • Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı
  • Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Toplantısı
  • Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (SİP) Çalıştayı 27-30 Mart 2018
  • Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı
  • Sanayi İşbirliği Programı Kapsamındaki Tıbbi Cihazların Teminine Yönelik İzin
  • Tıbbi Cihaz, Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımları İşlemleri
  • Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ve Genel Hususlar
  • Şehir Hastanesine Taşınan/Taşınacak Sağlık Tesislerinin İhtiyaç ve Stok Fazlası Tıbbi Cihaz ve Demirbaşları

  Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı

  Tıbbi Cihaz Talep Sistemi Giriş Ekranı

  Merkezi Alım Tıbbi Cihaz Talep Sistemi

  Merkezi Alım Tıbbi Cihaz Tahsisat Listeleri

  Merkezi Alım Tıbbi Cihaz Güncel Tahsisat Listeleri

  Tıbbi Cihaz Değerlendirme Formu

  Tıbbi Cihaz Değerlendirme Formu

  Merkezi Tıbbi Cihaz Geri Bildirim Uygulaması

  Merkezi Tıbbi Cihaz Geri Bildirim Uygulaması

  Ödenek Taahhüt ve Talep Sistemleri

  Ödenek Taahhüt ve Talep Sistemleri İle İlgili İşlemler

  Yatırım Taahhütleri

  Yatırım Taahhütleri İle İlgili İşlemler

  Projeler

  Daire Başkanlığımızca Desteklenen Projeler

  Genel Düzenlemeler

  Daire Başkanlığımızın Konu Alanı İle İlgili Genel Yazılar ve Düzenlemeler

  Faaliyetlerimiz

  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.