Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
i
  • Çkys Bilgi Sistemi Sistemine Taşınmaz Bedellerinin Girilmesi Hakkında
  • Tadilat Onarım İşler Hakkında Talimatlandırma
  • Sağlık Tesisleri İhtiyaç Programı Tespit Formu

  Sağlık Tesisleri Yatırım Planlama ve Takip Dairesi Başkanlığı

  Hizmete Girmesi Planlanan Sağlık Tesisleri

  2017 Yılında Hizmete Girmesi Planlanan Sağlık Tesisleri

  Sağlık Tesisleri İhtiyaç Programı Tespit Formu

  Sağlık Tesisleri İhtiyaç Programı Tespit Formu

  Taşınmaz Kiralamaları Hk.

  Taşınmaz Kiralamaları İle İlgili Dökümanlar

  Ödenek Taahhüt ve Talep Sistemleri

  Ödenek Taahhüt ve Talep Sistemleri İle İlgili İşlemler

  Yatırımlar Bilgi Notu

  Yatırımlar Bilgi Formu

  Genel Düzenlemeler

  Daire Başkanlığımızın Konu Alanı İle İlgili Genel Yazılar ve Düzenlemeler

  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.