Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
  • Yetki Devri Hakkında
  • Yönerge Değişikliği Hakkında Duyuru
  • Görev Birleştirme
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı Imza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Sözleşmesi Ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin Işe Alınma ve Birliklere Dağılımına Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
  • Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Ilişkin Genelge
  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.