Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
i

Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesi

Hasta Mahremiyeti Hk.

Hasta Mahremiyeti Hk.

Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı Hk.

Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı Hk.

04.12.2017 Tarihli ve 1613 Sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Genelge

04.12.2017 Tarihli ve 1613 Sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Genelge

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastane Listesi

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hakem Hastane Listesi

Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin İşleyişi Hk.

Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin İşleyişi Hk.

© 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.