Verimlilik Yerinde Değerlendirme Birimi

  1. Sağlık tesislerinin yerinde değerlendirilmesine dair kriterlerin oluşturulması.
  2. Verimlilik gözlemci adaylarına teorik ve pratik eğitimlerin verilmesi.
  3. Yıllık  Yerinde Değerlendirme Planının hazırlanması.
  4. Kamu Hastane Birliklerinin yerinde değerlendirmesinde görevlendirilen verimlilik gözlemcilerinin organizasyonunun sağlanması.
  5. Yerinde değerlendirmesi yapılan sağlık tesislerinin analiz raporlarının hazırlanması.
  6. Sağlık tesislerinin yerinde değerlendirilmesi sonrasında oluşturulan raporlar ile aksayan süreçlerin genel sekreterliklere bildirilmesi, çözüm yollarının araştırılması.
  7. Yerinde değerlendirme sonrasında oluşan puanların karneye yansıtılması.
  8. İl sunumları için rehberlik çalışmalarının yürütülmesi.
  9. Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberlerinin hazırlanması ve revizyonların yapılması.
  10. İzleme.sağlık.gov.tr web adresinde oluşturulan gözlemci modülünde değişiklik planlamalarının yapılması ve uygulanması.