Sut Revize Talepleri

SUT fiyatının üzerinde alınmak zorunda kalınan veya SUT eki listelerde bulunmayan tıbbi malzemeler ile SUT eki listelerde bulunmayan işlemler veya SUT’ta bulunan hükümler ve kısıtlamalar nedeniyle sunulan sağlık hizmetini etkileyebilecek olan sorunlar Başkanlığımıza bildirildikçe SGK nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

Ancak son zamanlarda bu kapsamda Başkanlığımıza yapılan farklı biçimlerdeki yazılı bildirimlerde çok sayıda bilgi eksikliğinin bulunduğu veya ihale dosyasının tümünün gönderildiği müşahede edilmektedir. Bu bildirimlerin SUT revizesi çalışmalarında kullanılacak hale getirilebilmesi için yapılması gereken düzeltmeler ise işgücü ve zaman kaybına neden olmaktadır.

İşgücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmak amacıyla sağlık tesislerimizce yapılacak olan bildirimlerin standardizasyonu sağlamak üzere aşağıdaki konu başlıklarında 3 ayrı formun düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur;

1- Sut Fiyatı Düşük Olan Malzemelerin Bildirim Formu

2- Sut Kodu Bulunmayan Malzemelerin Bildirim Formu

3- SUT İşlem/Tetkik/Diğer Bildirim Formu

Formlarda bulunan bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurularak  resmi yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze ve tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr e-posta adresimize gönderilmesi, bundan sonra başka formatlarda yazılı bildirimlerde bulunulmaması gerekmektedir.

İl Sağlık Müdürlükleri Kamu Hastaneleri Başkanlığı aracıyla ve resmi olarak yapılmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Ayrıca konuyla ilgili olarak söz konusu malzemeleri kullanan hekimlerin Hastane Yönetimi tarafından doğru bir şekilde bilgilendirilmesi hizmetlerin sürekliliği açısından önem taşımaktadır.

Formlara erişmek için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz!

İletişim     Özlem BÖYÜKBAŞ     0 312 565 04 08

  1. İlgili Dosyalar