Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
i
  • Fatura İnceleme Komisyonlarının Kurulması
  • Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi İle Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Hakkında
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (11.10.2017 Tarihli ve 30207 Sayılı Resmi Gazete )
  • Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemelere İlişkin Değerlendirmeler
  • 2016 Yılı Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Analizi
  • 2016 Yılı Laboratuvar Hizmetleri Analizi
  • Ahıska Türklerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında
  • Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
  • İlave Ücret Alınmaması Hakkında
  • 2016 Yılı Karşılaştırmalı Risk Analizi
  • Terör Nedeniyle Zarar Gören Kişilerin Tedavi Giderleri Hakkında
  • Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri
  • Suriyeli Misafirlerimiz
  • Faturalandırma Algoritmaları
  • Yazışmalar Takip
  • Vakıf Protokolleri
  • Özele Hizmet Satışı
  • Eğitim Faaliyetlerimiz
  • Sıkça Sorulan Sorular
  • Sağlık Hizmetleri Güncel Fiyat Tarifeleri
  • İyi Uygulama Örnekleri

  Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı

  Fiyat Tarifeleri

  Sağlık Hizmetlerine Yönelik Fiyat Tarifeleri

  Özele Hizmet Satışı

  Özel Sağlık Kuruluşlarının Kamu Sağlık Tesislerinden Hizmet Alımı

  Yürürlükte Olan Hizmet Protokolleri

  Genel Müdürlüğümüz Tarafından Yapılan Yürürlükteki Hizmet Protokolleri

  Vakıf Protokolleri

  Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakıfları İle Yapılan Protokoller

  Faturalandırma Algoritmaları

  Faturalandırma ve Muhasebeleştirme Algoritmaları

  Faturalandırılamayan İşlemler

  Faturalandırılamayan İşlemler ve Nazım Hesaplardaki Doğru Kayıtların Hastanelere Katkısı

  Hatalı Faturalandırma Konulu Yazılar

  Hatalı Faturalandırma Konulu Duyuru ve Yazılarımız

  Sut Revize Talepleri

  Sağlık Uygulama Tebliği (Sut) Revize Taleplerinize Rehberlik Amacıyla Hazırlanmıştır.

  E-Hastane Kullanım Klavuzları

  E-Hastane Kullanım Kılavuzları (Medula)

  Sgk Duyuruları

  Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılan Duyurular

  Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri

  Tıbbi Malzeme Eşleştirmelerine Yönelik Sgk Duyuruları

  Titubb Güncellemeleri

  Geçerlilik Süreleri Dolan Belgeler İle İlgili Titubb Güncellemelerinde İdarelerin Yapacağı İşlemler

  Suriyeli Misafirlerimiz

  Geçici Koruma Altına Alınan Yabancılara Sunulan Sağlık Hizmetleri

  Tamamlayıcı Destekleyici Sigorta

  Tamamlayıcı ve Destekleyici Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Dökümanlar

  Genel Düzenlemeler

  Daire Başkanlığımızın Konu Alanı İle İlgili Genel Yazılar ve Düzenlemeler

  Hastane Birleştirme ve Ayrıştırma

  Hastanelerin Birleşme ve Ayrılmasına Yönelik Finansal Durum Değerlendirmeleri

  Sıkça Sorulan Sorular

  Daire Başkanlığımızın Görev Alanına Giren Konulara İlişkin Sorularınız ve Cevapları

  Ek Ödeme Dağıtımına Esas Oranın Belirlenmesi

  Ek Ödeme Hazine Hissesi Payı Oranının Düşürülmesine Yönelik Düzenlemeler

  Finansal Analiz Sunum Formatı

  Sağlık Tesisleri Finansal Analiz Değerlendirmesi Yapılırken Kullanılan Sunum Formatı

  Finansal Raporlar

  Sağlık Tesisleri Rol Düzeyinde Finansal Raporlar

  Sut İşlem Maliyeti Hesaplama

  Maliyet Analizi Çalışmalarında Uygulanacak Rehber

  Yürütülen Faaliyetler

  Daire Başkanlığımızca Halen Yürütülmekte Olan Faaliyetler

  Yazışmalar Takip

  Daire Başkanlığımız Konu Alanındaki Yazışmalarınızı Buradan Takip Edebilirsiniz

  Eğitim Faaliyetlerimiz

  Daire Başkanlığımızca Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirilmektedir.

  Seminer ve Konferans Sunumları

  Daire Başkanlığımızın Konu Alanıyla İlgili Eğitim Sunumları

  Sağlık Tesisi Görevlilerimiz

  Daire Başkanlığımız İle Koordinasyonu Sağlayan İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Tesisi Görevlileri

  İyi Uygulama Örnekleri

  Finansal Analiz ve Maliyet Konularıyla İlgili Yapılan İyi Uygulamalar

  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.