Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü | KHGM
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (11.10.2017 Tarihli ve 30207 Sayılı Resmi Gazete )
  • Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemelere Ilişkin Değerlendirmeler
  • 2016 Yılı Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Analizi
  • 2016 Yılı Laboratuvar Hizmetleri Analizi
  • Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Ile Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Hakkında
  • Ahıska Türklerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında
  • Sağlık Raporlarına Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında
  • Ilave Ücret Alınmaması Hakkında
  • 2016 Yılı Karşılaştırmalı Risk Analizi
  • Terör Nedeniyle Zarar Gören Kişilerin Tedavi Giderleri Hakkında
  • Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri
  • Suriyeli Misafirlerimiz
  • Faturalandırma Algoritmaları
  • Fatura Inceleme Komisyonu Kurulması
  • Yazışmalar Takip
  • Vakıf Protokolleri
  • Özele Hizmet Satışı
  • Eğitim Faaliyetlerimiz
  • Sıkça Sorulan Sorular
  • Sağlık Hizmetleri Güncel Fiyat Tarifeleri
  • Iyi Uygulama Örnekleri

  Faaliyetlerimiz

  © 2014 & Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. - Tüm Hakları Saklıdır.